omatoiminen-rakentaja h400 mq

Asuntokaupan kuntotarkastukset

Tarkoituksena on tuottaa asunnon ostajalle ja myyjälle puolueetonta tietoa omakotitalon tai kiinteistön kunnosta.

Tarkastus tehdään alalla yleisesti hyväksytyn tarkastusohjeen KH 90-00394 mukaisesti. Tarkastus perustuu kokemukseen, aistinvaraisiin ja ainetta rikkomattomiin tarkastusmenetelmiin. Rakenteiden sisäisiä virheitä ja vaurioita ei voi havaita, ellei rakenteiden pinnoilla ole näkyviä vaurioita. Jos rakennuksessa on riskirakenteita, kuten lattiapinnan alapuolelta alkavia puuseiniä, tehdään tarvittaessa rakenneavaus. Rakenneavauksella tutkitaan rakenteen kunto. Rakenneavaus tehdään, jos kiinteistön omistaja näkee siihen tarvetta ja ainoastaan hänen luvallaan.

Kuntotarkastuksesta laaditaan tarkastusraportti, jossa on myös ohjeita kiinteistön hoitoon.